Contributie

Ieder lid van Scouting Stratum betaalt contributie. Op dit moment zijn de bedragen voor contributie als volgt:

Leeftijdscategorie € per maand
Bevers € 12,50
Welpen € 17,40
Verkenners € 19,80
Rowans € 21,80
Neushoorns € 8,00
Berenstam € 4,75
Clan Hannibal € 10,00
Oudstam € 4,75
Vrienden van  € 4,75

 

De contributie wordt via automatische incasso geind. Nieuwe leden mogen eerst 3 keer kijken en beslissen dan of ze bij scouting willen. Vanaf dan hoeven ze pas contributie te betalen. De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet duidelijk gecommuniceerd worden naar de leiding, bijvoorbeeld via mail.

De contributie is inclusief alle weekend- en zomerkampen. Voor niet-leden (zoals ouders) die op uitnodiging deelnemen aan een activiteit, kan een kleine bijdrage gevraagd worden.