Groepsbegeleiding

De groepsbegeleider is het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de stand van zaken in de gehele groep. De groepsbegeleider draagt zorg voor:

  • Een juiste aansluiting met betrekking tot de vraag naar en aanbod van vrijwilligers in de groep. 
  • Een juiste opvang en begeleiding van nieuwe leidinggevenden. 
  • Het begeleiden van de teamleiders en hun teams van leidinggevenden van de speleenheden in de groep.

Speltakbegeleiding

Om de leiding te ondersteunen zijn er speltakbegeleiders. Voor elke leeftijdscategorie is dit de persoon waar de leiding bij terecht kan voor vragen en ondersteuning. De speltakbegeleider is daarnaast de koppeling tussen bestuur en speltak. De informatie die de speltakbegelieders vergaren, wordt teruggekoppeld aan het bestuur. Zo weet het bestuur wat de stand van zaken is in de verschillende speltakken. De speltakbegeleiders worden vanuit binnen het bestuur ondersteund door de groepsbegeleider.

Praktijkbegeleiding

De praktijkbegeleider ondersteunt individuele leidinggevenden en het leidingteam bij het verwerven van persoonlijke en teamkwalificaties en gebruikt daarvoor de binnen deskundigheid ontwikkelde instrumenten. De praktijkbegeleider wordt in functie benoemd door de groepsraad en voldoet aan het voor hem/haar geldende functie-/kwalificatieprofiel. Wanneer binnen de groep geen praktijkbegeleider is benoemd kan (al dan niet tijdelijk) in deze taak worden voorzien door voor meerdere groepen aantrekken en aanstellen van een praktijkbegeleider.