Materiaalbeheer Commissie

Het hoofddoel van deze commissie is het beheren van al het materiaal dat de vereniging in zijn bezit heeft. Van touwen tot patrouillekisten en klimmateriaal tot bord, mok en bestek. Alles dat in het 17 meter lange magazijn is opgeslagen valt onder het beheer van deze commissie. De commissie-leden staan elke zaterdag klaar om de verschillende speltakken materiaal mee te geven dat zij nodig hebben om hun programma's succesvol te laten verlopen. Naast het uitgeven van materiaal, zorgt de MatCom er ook voor dat al het materiaal in nette toestand weer uitgegeven kan worden. Dat houd in dat zij eventuele reparaties uitvoeren, maar ook dat ze speltakken er op wijzen dat het materiaal na gebruik niet goed schoongemaakt is. Dit alles om er voor te zorgen dat bij het volgende gebruik, de spullen zo uit het schap gehaald kunnen worden.

Gebouwbeheer Commissie

Deze commissie beheert het gebouw in bredere zin. Zij ziet er onder andere op toe dat het gebouw schoon en veilig is. Wat veiligheid betreft kun je denken aan blusmiddelen en EHBO-koffers, maar ook het creeren van besef binnen de groep over bepaalde wettelijke veiligheidsvoorschriften. Het stimuleren van deelname aan EHBO-cursussen behoort hier ook toe. Naast deze taken ziet het gebouwbeheer er ook op toe dat er klein onderhoud en reparaties worden gedaan. Grote onderhoudstaken horen niet tot de verantwoordelijkheid van de vereniging, maar bij de stichting.

Behalve onderhoud en veiligheid valt het verhuur ook onder gebouwbeheer. Elk jaar wordt er een financieel doel gesteld in de begroting wat er binnen moet komen van verhuur. De hoofd-gebouwbeheerder, tevens een bestuurslid, ziet er op toe dat dit doet ook daadwerkelijk gehaald wordt. 

Communicatie Commissie

Deze commissie heeft als hoofddoel de externe communicatie en de ontwikkeling hier van. Het omgaan met Social Media valt hier onder, maar ook het ontwerp en beheer van deze website. Zij onderzoekt tevens ook kansen voor positieve ontwikkeling in het thema 'communicatie' met behulp van de documenten van Scouting Nederland.