De Scoutinggroep die iedereen in de volksmond kent als 'Scouting Stratum' heet eigenlijk voluit Vereniging Scouting Stratum. De reden van dit onderscheid, is omdat er ook een Stichting Scouting Stratum is. Deze beheerstichting is waar de oorsprong van Scouting Stratum in zijn geheel ligt. Toen alle groepen in de omgeving van de blokhut fuseerden naar Scouting Stratum, bestond er alleen nog maar een Stichting Scouting Stratum. Na een aantal jaar bleek echter dat juridisch gezien de constructie van een Vereniging binnen een Stichting gezonder zou zijn. Door deze constructie is de nalatenschap van de Stichting Scouting Stratum gegarandeerd. 

Stichting Scouting Stratum is ondanks dat het juridisch los staat van Vereniging Scouting Stratum toch een deel van onze groep. Dit komt omdat van de 5 bestuursleden die in het Stichtingsbestuur zitten, 3 afkomstig zijn van het besturend orgaan van de Vereniging. De zogenoemde afgevaardigden van de groepraad dragen er zorg voor dat de belangen van de Vereniging behartigd worden door de Stichting. Dat is ook de reden waarom een meerderheid van het Stichtingsbestuur afkomstig is van de Vereniging.