Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Stratum getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. De groepsraad heeft woensdag 4 juni 2014 afgesproken om alle volwassenen/kaderleden binnen haar organisatie te vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. 

Bij Scouting Stratum hebben zowel leiding als vrijwilligers, sinds oktober 2014, ouder dan 18+ een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Omdat deze VOG in een enkel geval al tien jaar oud is heeft de groepsraad, mede op advies van Scouting Nederland, op 31 augustus 2019 in de groepsraad besloten dat een VOG voor alle 18plussers binnen Scouting Stratum elke drie jaar opnieuw aangevraagd zal worden. Dat betekent dat voor alle 18+ leden en vrijwilligers, met een VOG ouder dan drie jaar, voor 1 januari 2020 opnieuw een VOG wordt aangevraagd. De volgende keer is dat voor begin 2023, enzovoorts.

Reden is dat wij een zo optimaal mogelijk veiligheid willen garanderen waar dat in ons vermogen ligt. Gezien de discussie in de pers en de vele landelijke publiciteit over voorkoming van kindermisbruik willen wij hier geen risico lopen. Bijna alle volwassenen zijn betrokken bij onze jeugdleden en komen daar vroeg of laat mee in aanraking omdat zij allemaal dienstbaar zijn aan de groep en de jeugd een erg warm hart toedragen. We vinden het fantastisch dat iedereen zich zo belangeloos inzet voor onze kinderen en realiseren ons tevens dat zij uiterst kwetsbaar zijn. Voor het bestuur en de groepsraad reden om daarom volwassenen binnen onze groep te vragen een verklaring omtrent gedrag aan te vragen. Dat geldt ook voor vrijwilligers/niet-leden indien zij leiding zijn op zomerkampen of personen die met grote regelmaat betrokken zijn bij activiteiten voor de jeugd. Genoeg redenen om een VOG aan te vragen.